PATIENTSTØTTE 21 KR.

Kræftens Bekæmpelse har netværk over hele landet med tilbud om gratis rådgivning og støtte til kræftpatienter, pårørende og efterladte. Det er psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og læger, der primært tager sig af dette arbejde. Men også et voksende antal frivillige, som selv har været berørt af kræft, gør en uvurderlig indsats.

 

Patientstøtteafdelingen indsamler, udvikler og formidler konstant ny viden og metoder til gavn for kræftpatienter, og der er stor fokus på at hjælpe kræftpatienter til at få et samlet og godt patientforløb.